Počet položek: 0 0 CZK

zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Ing. Jiří Kavale, DiS., se sídlem Spartakiádní 1745, 256 01  Benešov, IČ: 03742288, zapsané v živnostenském rejstříku MÚ Benešov pod č.j.: ŽÚ 406/2015/1 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

jméno a příjmení (název společnosti)

IČ a DIČ

adresa

e-mail

telefonní číslo 

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Správcem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.  

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně ve svých osobních údajích.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, zpracováním osobních údajů kupujícího může však  Správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží (přepravní společnosti Česká pošta s.p., Zásilkovna s.r.o., General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.)  a níže uvedených zpracovatelů nebudou osobní údaje Správcem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 

Seznam zpracovatelů: 

Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00  Praha, IČ: 02387727

Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, DIČ: CZ26168685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00  Praha 5

Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681, DIČ: CZ036686817, se sídlem Milady Horákové 13, 602 00  Brno

Bc. Martin Březovský (pronájem e-shopu), IČ: 71013202 , DIČ: CZ8407064677, se sídlem Slunná 296, 261 01  Příbram  

Emailová adrese je zároveň využívána za účelem zaslání dotazníku spokojenosti Heureka.cz v rámci služby „Ověřeno zákazníky“. Dotazníky jsou vám zasílány pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu "Ověřeno zákazníky" provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebude dále zasílán.  

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to zasláním emailu na adresu beneponozky@seznam.cz.

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů